Tennafit

Szybkie tempo wzrostu ilości urządzeń do komunikacji, takich jak telefony komórkowe, telewizory oraz GPS, spowodowało występowanie coraz większej ilości anten w nowoczesnych samochodach. Dzięki szybie o podwojonych elektronicznych właściwościach jej powierzchnia jest odpowiednia do umieszczenia anten. Tennafit to zintegrowana antena, która może być zastosowana we wszystkich rodzajach szyb.

Zalety anteny zintegrowanej (Tennafit) w porównaniu do normalnej anteny to:

• Anteny są praktycznie niewidoczne
• Dźwięk wiatru oraz wibracje są wyeliminowane
• Anteny nie są niszczone, ani łamane
• Odbiór sygnału wysokiej jakości staje się standardem
• Występuje bardzo mała ilość zakłóceń w związku z niską wrażliwością
   urządzeń radiowych na interferencje z innymi urządzeniami
• Można korzystać z szerokiego zakresu częstotliwości